VÅRA TJÄNSTER

ScaleUp Group erbjuder olika nivåer av coachning för att passa just dig och ditt behov.

 

 

Academy Coaching

 

I samarbete med Dagens Industri levereras ett komplett tillväxtprogram tillsammans med likasinnade entreprenörer från olika branscher. Programmet är anpassat efter att majoriteten av ledningsgruppen deltar. Tiillsammans med andra företag träffas deltagarna varje månad under ett år. Mellan dessa tillfällen får ledningsgrupperna även stöd av en coach som hjälper till med kärnan i innehållet; den strategiska planen på en sida. Under programmet går vi igenom samtliga delar inom Scaling Up-ramverket samt fördjupar oss inom utvalda delar såsom rekrytering och talangutveckling, teambuilding och företagskultur. Programmet varvar föredrag med workshops och den mycket viktiga interaktionen mellan deltagarna där erfarenheter och reflektioner står i fokus. 

Läs mer om programmet och anmäld dig på http://www.di.se/scaleup

 

Exclusive Coaching

ScaleUp Group erbjuder skräddarsydd coachning anpassat efter var du som företagsledare eller chef befinner dig just nu. Olika företag har kommit olika långt i sin utveckling och här erbjuds hjälp inom specifika områden efter behov och prioritet. Har du bestämt dig för att ta företaget till nästa nivå men är osäker på var du ska börja? Kontakta en coach för en kostnadsfri konsultation så hjälper vi dig hitta svaret.