Hoppa till innehåll

Eliminera flaskhalsarna och väx snabbare

Innan du börjar läsa den här artikeln vill jag att du ställer två frågor till dig själv:
1. Vad är den största flaskhalsen i företaget just nu?
2. Vad hindrar er från att lösa den?

De här två frågorna bör alla tillväxtföretagare ställa sig regelbundet. Inget är effektivare för att få ledningen att fokusera på rätt saker än att identifiera flaskhalsar och eliminera dem innan de vuxit sig stora. Hur gick det att svara på de två frågorna? De flesta brukar ha ganska lätt att svara på första frågan, man är oftast ganska medveten om vad som håller en tillbaka. Den andra frågan brukar dock kräva en svårare diskussion där man behöver gå djupare i roten till problemen.

Låt oss ta ett exempel. Ett företag som kontaktade oss växte snabbt från en nischad online butik till en stor e-handelsplattform men fastnade plötsligt i sin tillväxt. Flaskhalsen var en orderhantering som fungerade allt sämre med missnöjda kunder som följd. Men det som hindrade företaget att eliminera flaskhalsen var inte orderhanteringen i sig utan ett personalproblem som ledningen inte vill ta tag i eller ens prata om. Inte förrän man hade en öppen och ärlig diskussion om den frågan såg man att det egentliga problemet inte var processer och arbetsflöden utan tydligheten i ansvar, kommunikation och återkoppling.

Den israliska fysikern och management gurun Eli Goldratt är upphovsmannen till ”The theory of constraints” (Teorin om begränsningar). Goldratts utgångspunkt är att varje system, som tex ett företag, har minst en begränsning som påverkar dess prestanda mer än något annat. Att fokusera så mycket resurser som möjligt på på att lösa den begränsningen är det snabbaste sättet att öka systemets effektivitet.

För entreprenörer och ledare i tillväxtföretag är "Teorin om begränsningar" väldigt relevant. Det gäller att ha en ständigt pågående diskussion om vilka flaskhalsar och som håller tillbaka utvecklingen. Ibland behövs det en utomstående mentor eller coach som bättre kan se de underliggande problemen, vilka ibland är blinda för ledningen.  

Här är några konkreta råd:

  1. Analysera flaskhalsar regelbundet: Använd data, KPIer samt feedback från medarbetare och kunder för att alltid ha samsyn kring företagets viktigaste flaskhalsar.
  2. Prioritera : Fokusera på flaskhalsen med störst effekt.
  3. Involvera teamet: Uppmuntra kommunikation och samarbete för att hitta lösningar som eliminerar rotproblemet som orsakat flaskhalsen.
  4. Lägg tid på att lösa flaskhalsen innan den växt sig stor: Skjut inte upp frågan.
  5. Var flexibel: Var förberedd på att det ofta behövs nya ideer och nya arbetssätt. Fastna inte i det gamla.

Flaskhalsar är oundvikliga, men med rätt strategier kan de hanteras effektivt och omvandlas till möjligheter och konkurrensfördelar. Kom ihåg att det är de företag som är bäst på att eliminera flaskhalsar som kan växa snabbast. Vad hindrar dig från att eliminerat dina?