Hoppa till innehåll

Kapitalbindningscykeln - väx med positivt kassaflöde

En mycket vanlig orsak till att företag inte uppnår sin fulla potential är att man saknar kapital att växa. Om man är beroende av externt kapital och de finansiella marknaderna försämras hamnar lätt i en mycket pressad situation. För att undvika detta bör man i största möjliga mån växa med positivt kassaflöde. Lättare sagt än gjort men kapitalbindningscykeln är ett effektivt verktyg som räddat många idag välkända succéföretag, tex Dell.

Kapitalbindningscykeln är en KPI som mäter hur lång tid det tar för en krona som går ut från företagets bankkonto (till exempel för att finansiera hyror, löner, verktyg, produktinköp eller marknadsföring) att ta sig igenom affärsmodellen och tillbaka in på företagets konto.

Kapitalbindningscykeln delas in fyra huvudkomponenter:
1) försäljningscykel
2) tillverknings- / produktions- / lagerhållningscykel
3) leveranscykel
4) fakturerings- & betalningscykel.

De flesta företag har någon aspekt av dessa fyra komponenter i sin kapitalbindningscykel. Även tjänsteföretag kommer att ha någon form av "lagerhållning" om de har outnyttjad personal. 

Första steget är att räkna ut vilken kapitalbindningscykel ni har i ert företag idag. Hur många dagar tar det för en krona som går ut från ert bankkonto att komma tillbaka igen efter att ha gått igenom de fyra cyklerna?

Andra steget är att hitta lösningar för hur varje del i kapitalbindningscykeln kan förbättras. De flesta lösningar hamnar inom någon av följande tre områden:
1) Förkorta cyklerna
2) Eliminera misstag
3) Förändra affärsmodellen

Vi rekommenderar att ledningen i ett tillväxtföretag avsätter minst en timme varje månad för mäta kapitalbindningscykeln samt att brainstorma om hur de fyra komponenterna i kapitalbindningscykeln kan förbättras.

www.scaleup.se kan ni hämta hem arbetsbladet Kapitalbindningscykeln, ingår i Growth Tools, som underlag för ett sånt möte.