Hur gärna vill du lyckas?

Att jobba tillsammans med en ScaleUp coach som hjälper ledningen att tillämpa metodiken och verktygen i företaget är det effektivaste sättet att lyckas med en tillväxtresa.

Har du fastnat i Dödens dal?

7

Att skala upp ett företag är bland det svåraste som finns. Endast 4% av alla företag kommer över 10 anställda och 10 miljoner i omsättning. Av dessa är det bara ett av tio företag som når 100 miljoner i omsättning. Övriga fastnar i dödens dal (valley of death) eller olika tillväxtbarriärer.

 

Om du ser de här tecknen i ditt företag är det sannolikt att du är i dödens dal:

 
 • Det är svårt att rekrytera personal  
 • Kassaflödet är inte tillräckligt för att investera i tillväxt för nästa fas  
 • Det är svårt att delegera och succesivt överlåta ansvar och utveckling av centrala uppgifter utan att tappa tempo 
 • Ledningen har fastnat i den operativa driften och att lösa dagliga problem istället för att jobba med strategisk och långsiktig affärsutveckling 
 • Entreprenören eller ledningen upplever mer stress och har börjat tappa en del av glädjen med att bygga bolag 
 • Utvecklingsbeslut och strategiskt viktiga projekt tappar tempo vilket leder till frustration 

 

Det finns en lösning på hur man övervinner de här utmaningarna. Ta hjälp av en ScaleUp coach som tillsammans med ledningen introducerar Scaling Up ramverket. Resultatet är att företaget och ledningen jobbar på ett nytt sätt. Ett effektivare sätt att använda er tid vilket leder till tillväxt och resultat. 

 

Det här kommer du att få ut 

 

ScaleUp coachen jobbar nära Vd och ledningsgruppen för att få full utväxling på Scaling Up ramverket. Ibland kan coachen även ingå i ledningsgruppen för att snabbare upptäcka företagets och ledningens blinda fläckar. Coachen förbereder och skräddarsyr Scaling Up materialet inför månadsmöten, kvartalsmöten och strategimöten vilket frigör tiden för den operativa ledningen. 

 

Att jobba med en ScaleUp coach innebär ett fokus på vad som driver tillväxt och strategier men också hur man höjer ledarskapet till en ny nivå och utvecklas på det personliga planet.  

 

Som ledning kommer ni får det stöd som behövs för  att: 

 

 • Bygga den strategiska planen på en sida (som Scaling Up metodiken är världskänd för) 
 • Leverera på den strategiska planen genom målstyrning, KPIer och en effektiv kommunikationsrytm 
 • Bygga och utveckla en företagskultur som leder till uthållighet, engagemang och resultat 
 • Skapa ansvarighet, tydlighet och enkelhet i intern och extern kommunikation 
 • Attrahera, rekrytera och utveckla medarbetare som passar företaget och tillväxtfasen optimalt 
 • Utveckla affärsmässighet på alla nivåer i företaget vilket leder till högre marginaler, bättre kassaflöde och högre värde 

Kunder

Många av världens ledande tillväxtföretag använder Scaling Up metodiken i kombination med en ScaleUp coach. 

 

Här är några av de över 100 svenska företag som vi på ScaleUp Group har coachat de senaste åren: 

7-removebg-preview

Coacherna – entreprenörer som själva gjort resan

Vi har alla samma passion för entreprenörskap och att bygga fina företag. Vi är inte konsulter. Vi är själva entreprenörer som gjort samma resa som de företag vi jobbar med. 

 

Vi är objektiva och uppmuntrande men vi är också uppriktiga – även om det kan vara smärtsamt att se sanningen.

 

Vi strävar efter att gå på djupet i komplexa frågor för att sedan återkoppla med enkelhet och tydlighet. Vi ser oss ​​själva som en engagerad medlem i teamet och vårt uppdrag är mycket mer än ett jobb för oss. 

Screenshot_2024-01-27_155139-removebg-preview

Pelle Tornell


Pelle Tornell har varit tillväxtentreprenör i 25 år. Karriären började på Kinnevik och därefter som medgrundare av Enlight Interactive vilket börsnoterades fem år efter starten. Pelle har unik erfarenhet från alla aspekter av att skala bolag fram till IPO. Pelle har introducerat ScalingUp i Norden

Screenshot_2024-01-27_165321-removebg-preview

Jenny Arnström  


Jenny Arnström är serieentreprenör i utbildningssektorn och har över 20 års erfarenhet inom branschen. Jenny har erhållit flera utmärkelser för sitt  företagande. Bland annat har hennes företag blivit Di Gasell  5 år i rad, 2013 - 2017, Jenny är certifierad professionell styrelseledamot. 

Screenshot_2024-01-27_165355-removebg-preview

Jannes Dahlgren  

 

Jannes Dahlgren är entreprenör inom den grafiska branschen.  Som VD för Digaloo skalade Jannes med lönsam tillväxt 17 år i rad. Företaget fick utmärkelsen Di Gasell två år i rad. Jannes har erfarenhet av att starta upp, skala upp, företagsförvärv, fusion och försäljning av företag. 

Screenshot_2024-01-27_165433-removebg-preview

Markus Wengelin 

 

Markus Wengelin är entreprenör med över 20 års erfarenhet av IT-branschen där han startat, skalat och sålt företag. Markus är baserad i Bollnäs där han också driver ett coworking. Markus är certifierad Lotscoach®, och certifierad styrelseledamot 

Kontakta Oss