ScaleUp kundcase

Fram tills idag har fler än 100 svenska företag genomfört ScaleUp Academy. Majoriteten av dessa företag jobbar aktivt med ScalingUp-metodiken. Här kan du ta del av några av våra ScaleUp-företags utmaningar och förbättringar som banat väg för långsiktig tillväxt!

Snabb fakta 

 

Företaget grundades: 2009 
Bransch: IT
Antal anställda: 70 
Omsättning: 100 Mkr 
Gick ut ScaleUp Academy: december 2020 
Antal i ledningsgruppen som gick programmet: 6 
 

Om Dazy 

 

Dazy är en fullservice digital kommunikationsbyrå som hjälper scaleup-bolag med sin tillväxtresa, genom varumärke, strategi, grafisk profil, design, webbutveckling och digital marknadsföring. Dazy agerar som en långsiktig partner med digital spjutspetskompetens, helhetssyn och fokus på värdeskapande aktiviteter. 

 

Utmaningar före ScaleUp Academy 

 • Höga kostnader  
 • Brist på kompetens 
 • Otydlig positionering 

 

Förbättringar med ScaleUp Academy 

 • Gjort sig av med ett dyrt konsultavtal 
 • Tillsatt en ledningsgrupp 
 • Förtydligade roller  
 • Långsiktig plan och strategi 

Fredrik Colling, VD Dazy

"Ta dig tiden att jobba on the company och inte bara in the company. För att lyckas bör du ha en beprövad metodik, vilket ScaleUp Academy erbjuder."

Screenshot_2024-01-27_112317-removebg-preview
Screenshot_2024-01-27_114137-removebg-preview

Snabb fakta 

 

Företaget grundades: 2009 
Bransch: IT
Antal anställda: 70 
Omsättning: 100 Mkr 
Gick ut ScaleUp Academy: december 2020 
Antal i ledningsgruppen som gick programmet: 6 
 

Om Xenit 

 

Xenit är ett tillväxtbolag med tjänster inom cloud och digital transformation. Xenits engagerade specialister inspirerar, utmanar och vägleder företag och organisationer till molnet – alltid med affärsnytta och slutanvändarens frihet i fokus. 

 

Utmaningar före ScaleUp Academy 

 • Företagets tillväxt hämmades främst av flaskhalsar i organisationen 

 

Förbättringar med ScaleUp Academy 

 • Mötesstruktur för ledningsgruppen 
 • Målstyrning 
 • Metod för strategisk planering 

Linus Lindström, VD Xenit

"Oavsett storlek, om du har en ambition att växa så är ScaleUp Academy värdefullt och rätt för det företag du leder."

Screenshot_2024-01-06_021138-removebg-preview
Screenshot_2024-01-27_114137-removebg-preview

Snabb fakta 

 

Företaget grundades: 2007
Bransch: Marketing automation/Martech  
Antal anställda: 28 
Omsättning: 19 Mkr 
Gick ut ScaleUp Academy: juni 2021
Antal i ledningsgruppen som gick programmet: 3 
 

Om Rule 

 

Via Rules helhetsplattform för Marketing Automation, nyhetsbrev och SMS-marknadsföring automatiseras och personaliseras kommunikationen med kunder. Rule grundades 2007 och har vuxit till att bli en av de största globala aktörerna inom utvecklingen av digitala kommunikationslösningar.

Med teknik och innovation som en av grundpelarna, är integrationsmöjligheter, data och skräddarsydda kundupplevelser några av bolagets specialistområden. Rule används av stora och mindre företag inom olika branscher.  

 

Utmaningar före ScaleUp Academy 

 • Brist på kompetens 
 • Avsaknad av struktur för att jobba strategiskt med värderingar, vision etc. 
         i samband med snabb tillväxt 

 

Förbättringar med ScaleUp Academy 

 • Ett nytt fokus som genomsyrar hela organisationen 
 • Tydlig struktur för att arbeta mot gemensamma, konkreta och uttalade mål 

Fredrik Colling, VD Dazy

"Ta dig tiden att jobba on the company och inte bara in the company. För att lyckas bör du ha en beprövad metodik, vilket ScaleUp Academy erbjuder."

Screenshot_2024-01-27_112317-removebg-preview
Screenshot_2024-01-27_114137-removebg-preview

Snabb fakta 

 

Företaget grundades: 1999 
Bransch: Digital  
Antal anställda: 40 
Omsättning: 32 Mkr 
Gick ut ScaleUp Academy: juni 2019  
Antal i ledningsgruppen som gick programmet: 5 
 

Om Triggerfish 

 

Triggerfish är en digital byrå med bas i Stockholm. Vi jobbar med att hjälpa företag och organisationer med sin digitala närvaro och affär. Vi analyserar, designar och tar fram webbplatser samt optimerar för att stödja vår kunds digitala affär och transformation.

 

Utmaningar före ScaleUp Academy 

 • Ingen strategi för tillväxt 
 • Brist på syfte, värderingar och och organisation för hantering av tillväxt 

Förbättringar med ScaleUp Academy 

 • Ett tydligt syfte som leder företaget 
 • Målstyrning mot kort- och långsiktiga mål 
 • Skapat en strukturerad rekryteringsprocess 
 • Har ett systematiskt sätt att utvärdera medarbetare 

Fredrik Colling, VD Dazy

"Ta dig tiden att jobba on the company och inte bara in the company. För att lyckas bör du ha en beprövad metodik, vilket ScaleUp Academy erbjuder."

Screenshot_2024-01-27_112317-removebg-preview
Screenshot_2024-01-27_114137-removebg-preview

Kunder

Många av världens ledande tillväxtföretag använder Scaling Up metodiken i kombination med en ScaleUp coach. 

Här är några av de över 100 svenska företag som vi på ScaleUp Group har coachat de senaste åren: 

7-removebg-preview